Wewnątrz każdego starego człowieka tkwi młody człowiek i dziwi się, co się stało.

Wewnątrz każdego starego człowieka tkwi młody człowiek i dziwi się, co się stało.